Autostatic talkgroup

Inom DMR pratar vi om att talgrupper över en repeater är statiska eller dynamiska.

Statiska talgrupper över en repeater är alltid aktiva och trafik i talgruppen innebär att denna sänds ut över repeatern. Dynamiska talgrupper aktiveras av användare genom att man trycker till på PTT:n i den talgrupp man vill aktivera. T ex kan sysop för en repeater i SM0 ha valt att talgrupperna 240 och 2400 skall vara statiskt konfigurerade på repeatern. En radioamatör från t ex Nederländerna som besöker SM0 kanske vill prata en stund med sina kompisar hemma i Nederländerna. Denne kan då tillfälligt, dynamiskt aktivera talgrupp 204 (nationella nederländska talgruppen) genom att trycka till på PTT:n i talgrupp 204.

Talgruppen aktiveras då dynamsiskt över repeatern och ligger aktiv med en timeout på 15 minuter. D v s om ingen sänt i talgruppen över repeatern på 15 minuter så kommer talgruppen att deaktieras. Timeout:en styrs av trafik på RF-sidan av repeatern, d v s även om det kommer trafik från brandmeister i talgruppen så kommer den att koppla ner om ingen har sänt till repeatern i talgruppen på 15 minuter.

Men det finns en tredje variant utöver statisk och dynamsik, som kallas autostatic.

Begreppet autostatic gäller bara hotspots och är ett mellanting mellan en dynamisk och statisk talgrupp. Det fungerar så här:

När man trycker PTT i en talgrupp som inte finns med bland de statiska talgrupperna på sin hotspot så aktiveras talgruppen dynamiskt, precis som när man aktiverar en dynamisk talgrupp över en repeater.

Men i Brandmeister får denna talgrupp statusen autostatic till skillnad från en user activated dynamic talkgroup över en repeater. En talgrupp som är autostatic har ingen timeout utan ligger aktiv hur länge som helst, tills dess att något av följade inträffar:

  • Dynamiska talgrupper, inklusive autostatic kopplas ner genom att man sänder TG 4000 (disconnect)
  • Man sänder i en annan talgrupp, antingen dynamisk eller statisk. Det är alltid den senast aktiverade talgruppen som får statusen autostatic. När en ny talgrupp får statusen autostatic kommer den föregående att övergå till dynamskt läge, d v s den kommer efter 15 minuters aktivitet att deaktiveras. (Om den autostatiska talgruppen också är definierad som statisk talgrupp så får den förstås ingen timeout.)
  • Hotspoten startas om. Detta återställer samtliga talgrupper så att endast dem som är definierade som statiska för hotspoten förblir aktiva. Eventuella dynamiska eller autostatiska talgrupper försvinner vid omstart av hotspoten.

Så man kan säga att en talgrupp som blir autostatic på en hotspot fungerar som en dynamisk talgrupp men utan timeout.