Summering av Vinter-KRIS 07

Årets vinterövning, som kördes på kvällstid den 18 februari, blev en utmaning utöver det vanliga. Det var besvärliga radiokonditioner och trängsel på kortvågsbanden. Vi använde 80 och 160 meter samt 2m VHF. Flera experiment med antenner och stationsplaceringar utfördes med varierande resultat. De erfarenheter som gjordes lägger naturligtvis grunden till ett ännu pålitligare KRIS-nät.

Under övningen utväxlades, från Gällivare i norr till Skurup i söder, ca 350 QSO mellan sändaramatörer och KRIS-nätets 8 ledningscentraler.En sammanställning av samtliga KRIS-övningar sedan år 2004 visar att ca 190 kommuner har en eller flera sändaramatörer som visat intresse för KRIS-nätet.

Nytt för denna övning var att ett kryptomeddelande skulle förmedlas från en TX-station i varje distrikt via LC-stationen till HQ. Många alternativa vägar användes för att förmedla dessa meddelanden och några kom inte längre än till LC. Ett exempel var en SM7-station som, efter svårigheter att nå sin egen LC7, gick till LC2 med sitt kryptomeddelande vilket LC2 sedan sände vidare till HQ på CW.

En mera detaljerad sammanställning med tips och råd, från de erfarenheter som gjordes under övningen, kommer under året i QTC. På ”Radio i Handen” presenteras KRIS-nätet.

Höstens KRIS-övning är preliminärt planerad till söndagen den 30 september.

En stort tack till samtliga deltagare i vinterns övning!

73 de KRIS-gruppen

gm

Urban, SM0NHE