SMØFUS lyssnarvideo från KRIS-05

Se SMØFUS lyssnarvideo från KRIS-05.

Windows Mediaspelare

Klicka här för att starta videon i extern Windows Mediaspelare.

SMØFUS vid KRIS-05

SMØFUS rig vid KRIS-05

SMØFUS antenn vid KRIS-05