KRIS blir ARS

KRIS-gruppen försvinner och omvandlas till en ideell förening med namnet AmatörRadio för Samhällsskydd, ARS.

Föreningen ARS är en sammanslutning av sändaramatörer med intresse att vid kris bistå landets kommuner med sambandsmöjlighet både lokalt och landstäckande vid behov.

Vid SSA:s årsmöte utsågs en interimsstyrelse bestående av 7 personer med vana från Ledningscentraler i KRIS-nätet. Utförlig presentation av styrelsen och de planer som finns för det framtida arbetet inom ARS, Amatörradio för Samhällsskydd kommer i QTC.

73 de

Styrelsen för ARS
genom

Gunnar / SM5TRT
Sambandsansvarig