Inbjudan till Höst-ARS 10

ars-logo

 

inbjuder till Höst-ARS 10

Söndagen den 3 oktober 2010 kl 09.00-12.00 (svensk tid)

 

Alla Sveriges 12 000 licensierade sändaramatörer, oberoende av klubb- eller organisationstillhörighet, inbjuds att delta i denna nationella övning i krissamband.

Syftet med övningen är att etablera radiokontakt med Sveriges 290 kommuner för att vid extraordinära händelser kunna ge kommunernas krisledningsnämnder möjlighet att kommunicera med varandra och uppåt i hierarkin. Kommunerna har hela ansvaret för räddningstjänst, kommunal beredskap och krishantering. Vid avrapportering av läge eller behov av stöd skall kommunerna rapportera upp till regional nivå d.v.s. till respektive länsstyrelse.

Vid samhällsfarliga lägen som t.ex. långvariga elavbrott ansvarar Staten för sambandet mellan Sveriges 21 länsstyrelser och Regeringen. Kommunerna skall själva lösa sambandsfrågan vid liknande situationer!? ARS har som mål att förbereda licensierade sändaramatörer för en beredskap att vid kris bistå landets kommuner med sambandsmöjlighet både landstäckande och lokalt.

Under Höst-ARS 10 skall några ledningscentraler även öva lokalsamband inom sina kommuner. Utförlig information om detta kommer på www.sra.se/ars och i SSA-bulletinen.

Med ARS-övningarna vill vi sprida kunskap om radiosamband och visa myndigheterna och oss själva vilken samhällsnytta vi kan göra i krissituationer.

Sändaramatörer har såväl teknisk kompetens som stor vana vid hantering av radioutrustning och radiotrafik. Denna mycket stora sambandsresurs bör naturligtvis övas för att kunna hjälpa till om elnät, telenät eller andra reguljära kommunikationsnät kollapsar.

Regler:

¤ Tid

Söndagen den 3 oktober 2010, kl.09.00-12.00 (svensk tid)

¤ Frekvenser

På HF: 3,600-3,720 MHz SSB. På VHF: 144-145 MHz SSB och FM.
Se separat frekvenslista för varje individuell LC.

¤ Anrop

”ARS Sambandsövning ”

¤ Trafikmeddelande

  • Egen signal
  • Kommun
  • Länsbokstav
  • Kritisk RS (sann RS-rapport)
  • Effekt
  • Typ av strömförsörjning. Önskvärt med batteri, elverk o.dyl., men inte absolut krav.

¤ Trafikordning

I första hand skall deltagande sändaramatör, (NS) kontakta och sända sitt trafikmeddelande till den LC man distriktsmässigt tillhör. Om det inte går kontaktas annan LC eller i sista hand HQ. Många NS vill prova sin förmåga och anropar flera LC än det egna distriktet. LC-stationerna kan då låta sådana NS checka in när man anser detta vara lämpligt. Då skall endast RS-rapport utväxlas men inget trafikmeddelande sändas.

¤ Logg

Endast LC-stationerna sänder in sina loggar till ARS. E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller per brev till ARS, c/o Gunnar Persson, Bofinkstigen 47, 144 42 Rönninge.

¤ Uppgifter för LC-stationerna

  • Logga alla QSO’n. Loggen skickas in till ARS (se ovan).
  • Passa på frekvensen för anrop och med jämna mellanrum informera om att ”ARS Sambandsövning” pågår.
  • Resultatrapportera till HQ vid övningens slut.
  • LC-stationerna kontaktas i tur och ordning från HQ 10 minuter före övningens början för förbindelseprov på HQ:s frekvens. Klockan 12.00 upprepas detta för resultatrapportering. Rapporten skall innehålla antal QSO och, om möjligt, antal kommuner.

¤ Lyssnarrapporter

Vi vill mycket gärna ha lyssnarrapporter på hur bra de olika LC-stationerna och HQ kan höras runt om i Sverige. Lyssnarrapporter sändes till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller SM5TRT.

Förkortningar:

NS = NätStation, kan vara enskild sändaramatör eller klubb.
LC = LedningsCentral
HQ = Övnings-HQ i Stockholm

 

Karta och frekvenser - klicka här!

 

Övningen arrangeras av ARS AmatörRadio för Samhällsskydd
Bli medlem (50:-/år) så är du olycksfallsförsäkrad under deltagande i av ARS anordnad verksamhet och färd till och från denna.

För frågor och kommentarer, kontakta:

SM5TRT, Gunnar Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den tfn 08-532 556 97
SM7LNT, Olle Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den tfn 0454-546 33

Mer information: www.sra.se/ars & SSA-bulletinen.