Summering Vinter-ARS 2010

Summering av Vinter-ARS

 

Av SM5TRT Gunnar Persson


 

Målet för ARS-övningarna är primärt att kunna etablera radiokontakt med Sveriges 290 kommuner för att, vid extraordinära händelser i fredstid, ge kommunernas krisledningsnämnder möjlighet att kommunicera med varandra och uppåt i hierarkin. Kommunerna

har hela ansvaret för räddningstjänst, kommunal beredskap och krishantering. Vid avrapportering av läge eller behov av stöd skall kommunerna rapportera upp till regional nivå d.v.s. till respektive länsstyrelse. Denna har i sin tur ansvaret för rapportering upp till nationell nivå som är Regeringen.

 

I ett krisläge är den viktigaste uppgiften för LC att ordna förbindelse med kommunerna inom sitt distrikt. Speciellt viktiga är de kommuner där länsstyrelser ligger. Staten ansvarar för sambandet mellan Sveriges 21 länsstyrelser och Regeringen vid samhällsfarliga lägen som t.ex. långvariga elavbrott men kommunerna ska själva lösa sambandsfrågorna vid liknande situationer!?

 

Årets vinterövning genomfördes på kvällen den 14 februari mellan kl.17.00 och 20.00 och blev en utmaning för våra radiooperatörer. Vi använde SSB på 80 m samt FM och SSB på 2 m för att ordna förbindelse mellan kommunerna och LC. Det var besvärliga konditioner på kortvågsbandet och svår trängsel.

 

De två första timmarna fungerade radiotrafiken någorlunda på 80 m. Sedan ökade QRM markant både från öster och söder. Vid övningens slut, kl. 20.00, kunde HQ-stationen endast nå LC0. Detta var dock inte så oroande då HQ:s uppgift under sambandsövningen huvudsakligen var att samordna smärre aktiviteter.

 

”Longskip” på 80 m möjliggjorde förbindelse mellan LC2 och LC7 vid 20-tiden.160 m användes aldrig då en del LC inte kunde köra detta band och det var fullt med öststationer på den lilla del av bandet som vi skulle kunna använda.

 

 

 

Både LC6 och LC7 använde 2 m FM via repeatrar som täcker stora delar av deras respektive distrikt och är utrustade för nöddrift. Under övningen etablerades även direktkontakter på 2 m SSB, bl.a. mellan LC5 och LC6, en sträcka på 240 km.

 

Av de deltagande stationerna drevs knappt hälften med batteri, elverk eller solcell. Flera av de övriga uppgav att man också kunde gå över till reservkraft men av olika skäl inte gjorde det.

 

Varje NS sände ett trafikmeddelande till sin LC eller annan mer lättkontaktad LC. Ett stort antal 5-ställiga kryptotelegram sändes även till samtliga LC med hjälp av ett tiotal NS placerade runt om i Sverige.

 

Många sändaramatörer samarbetar på lokal nivå med sina kommuner och länsstyrelser i frivilliga resursgrupper, FRG. Vi övade denna gång även lokalt samband på 2 m inom LC4 i Örebro Län. Ett antal telegram sändes och besvarades. Förutom anropssignaler nyttjades svenskt språk, tidsnummer och telegramblanketter. Denna övning visade att vi kan förmedla telegram på ett korrekt sätt.

 

Från Pajala i norr till Skurup i söder genomfördes 500 QSO:n mellan sändaramatörer och ARS-nätets 8 ledningscentraler. Hittills har nu 241 av Sveriges 290 kommuner deltagit i ARS-nätet med en eller flera sändaramatörer som kan tänkas ställa upp om samhället behöver sambandshjälp i ett utsatt läge.

 

ARS presenteras på SSA:s årsmöte i Göteborg.

 

Förkortningar:

HQ Övnings-HQ i Stockholm

LC Regional LedningsCentral. En för varje amatörradiodistrikt.

NS NätStation, sändaramatör eller klubb

 

Nästa övning med ARS-nätet blir ”Höst-ARS” som körs söndagen den 3 oktober 2010 kl. 09.00-12.00. Då utökas övningen till att omfatta samarbete med ett antal kommunledningar för att göra verkliga uppkopplingar till deras krisledningsnämnder.

 

73 de

 

AmatörRadio för Samhällsskydd

 


För frågor eller kommentarer kontakta:
SA7AWY, Stefan
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
tfn  0454-519 00

SM5TRT, Gunnar
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
tfn 08-532 556 97
Mer information på ARS hemsida   www.sra.se/ars