Medlemskap i ARS

Medlemskap i AmatörRadio för Samhällsskydd, ARS

Licensierad sändaramatör som vill verka för föreningens målsättning kan bli medlem i föreningen.

 

Radioklubb som vill verka för föreningens målsättning kan bli medlem men
då ingår inte olycksfallsförsäkring.

 

Årsavgiften är 50:-  Medlemsansökan görs till kassören SMØNHE, Urban, tfn 08-462 99 87,   Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Ange namn, adress, telefonnummer, e-mail och anropssignal. Dina speciella kunskaper och färdigheter kan också vara av intresse och om
du vill så ange även ålder.

 

50 kr insättes på postgiro 35 55 86-9. Det är SRA:s girokonto som vi använder. På inbetalningskortet skriver du ARS, ditt namn, adress och anropssignal.

 

Årsavgift betald 2010 gäller även för 2011.

 

Olycksfallsförsäkring

Enskild ARS-medlem är försäkrad för olycksfallsskada som den råkar ut för under deltagande i av ARS anordnad verksamhet samt färd till och från denna.

 

För frågor om försäkringen kontakta SM5TRT, Gunnar, tfn 08-532 556 97